Bibelen

Bibelen findes i et nutidigt sprog, skrevet for børn og i mange andre variationer. Du finder her Manga Bibelen, børnebibler og Bibelen på nutidigt dansk.

Bibelen i forskellige danske versioner, farver og former.

Køb den hellige bog på dansk

Du finder mange udgaver af Biblen på dansk og nudansk til voksne. Desuden findes et udvalg med børnebibler. Her i kategorien har vi listet de mest populære bibler i den autoriserede udgave fra Bibelselskabet, samt den nyoversatte version på hverdagsdansk fra Scandinavia.

Hvornår blev Bibelen skrevet?

Bibelen er en meget gammel bog med enkelte tekster der er ældre end 2700 år. Allerede ca. 700 år før kristi fødsel blev nogle af de ældste dele af Det Gamle Testamente formentligt skrevet. De yngre dele af Bibelens nye testamente er ca. fra 120 år efter kristi fødsel. Der findes ingen originaltekster bevaret i sin oprindelige form, dog findes et par kopier eller afskrivninger, som det mere præcist var på det tidspunkt 40-50 år efter de oprindelige nedskrivninger blev foretaget.

Hvem har skrevet Bibelen?

Bibelen kaldes også for "Guds ord" og opfattes af mange som reele ord fra Gud. Samlet set er bogen sammenfattet af mange tekster. Navnet "Bibel" stammer fra det græske ord biblia, som netop betyder flere bøger. Bibelens opbygning er i bøger som fx Josvabogen og Dommerbogen, men også evangelier, som Markus- og Lukasevangeliet. De enkelte tekster er skrevet, afskrevet og udarbejdet af forskellige mennesker, som vi ikke altid har kendskab til. Nogle få områder i Bibelen har vi viden omkring. Fx er Paulusbrevene skrevet af apostlen Paulus.
Her finder du bøger om Bibelen.
Bibeler til børn rummer gode historier til godnat-læsning og andagtstid. De farverige børnebibeler fanger børn og forældres opmærksomhed igennem fortællingerne.
Bibelen på Engelsk i forskellige formater og versioner.